Dla mediów

Materiały promocyjne

Materiały promujące poszczególne wydarzenia w ramach ⅩⅩⅤ Festiwalu Ars Cameralis do pobrania tutaj.

 

Formularz akredytacyjny

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza, na podstawie którego przyznawane będą akredytacje. UWAGA! Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane! Media starające się o więcej niż jedną akredytację prosimy o wypełnienie formularza dla każdego dziennikarza osobno. Akredytacje będą przydzielane i potwierdzone drogą e-mailową, po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia. Dziennikarze, którzy akredytacji nie otrzymają, również zostaną o tym fakcie poinformowani.

 

Kontakt dla mediów

mail: media@cameralis.art.pl

RKZ_9102nb