Od mobilności do interakcji — konferencja naukowo-artystyczna

Impreza towarzysząca, Konferencja
8.11  |  G. 09.00  |  Uniwersytet Śląski

Miejsce: CINiBA, Katowice

Oprócz polskich badaczy w konferencji udział wezmą również goście zagraniczni — naukowcy, krytycy, pracownicy instytucji kultury i artyści. Istotnym punktem programu będzie monochoreodram w wykonaniu chorwackiej aktorki Selmy Mehić Krležina Saloma/ Rekvijem za mladog umjetnika (Salome według Krležy. Requiem dla młodego artysty).

Natomiast podczas dyskusji nad przejawami mobilności kulturowej w dramacie i teatrze poruszane będą zagadnienia transferu kulturowego, lokalności, procesów globalizacyjnych, transgresji, (de)konstrukcji tożsamości, transkulturowości oraz translacji.

→ g. 9.00 — 14.30 Anera Stopfer (HR), Ana Gospić Županović (HR), Snježana Banović (HR), Martina Petranović (HR), Ninoslava Vićentić (RS), Valentin Vencel (RS), Jana Maričić (RS), Sava Damjanov (RS), Maja Mrđenović (ME), Leszek Małczak
→ g. 19.00 Monochoreodram: Selma Mehić: Krležina Saloma/ Rekvijem za mladog umjetnika

Organizator: Zakład Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

ananas-zloty
Ilustracja: Aleksandra Grünholz (Studio chaotyczne)