Od mobilności do interakcji — konferencja naukowo-artystyczna

Impreza towarzysząca, Konferencja
7.11  |  G. 09.00  |  Uniwersytet Śląski

Konferencja odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.

Oprócz polskich badaczy w konferencji udział wezmą również goście zagraniczni — naukowcy, krytycy, pracownicy instytucji kultury i artyści. Istotnym punktem programu będzie monochoreodram w wykonaniu chorwackiej aktorki Selmy Mehić Krležina Saloma/ Rekvijem za mladog umjetnika (Salome według Krležy. Requiem dla młodego artysty).

Natomiast podczas dyskusji nad przejawami mobilności kulturowej w dramacie i teatrze poruszane będą zagadnienia transferu kulturowego, lokalności, procesów globalizacyjnych, transgresji, (de)konstrukcji tożsamości, transkulturowości oraz translacji.

→ g. 9.00 — 14.30 Lada Čale Feldman (HR), Željka Turčinović (HR), Sibila Petlevski (HR), Una Bauer (HR), Agata Juniku (HR), Goran Pavlić (HR), Jasna Jasna Žmak (HR), Sanja Nikčević (HR), Helena Peričić (HR), Miroslav Radonjić (RS), Boško Milin (RS), Siniša Jelušić (ME), Dimitrije Bužarovski (MK), Milena Đurković-Pantelić (MK), Trena Jordanoska (MK), Magdalena Koch 

Organizator: Zakład Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

ilu02
Ilustracja: Aleksandra Grünholz (Studio chaotyczne)