Pochwała głupoty. ⅩⅩⅠ wiek — przygoda niepewności / Bielik-Robson, Jankowicz, Koehler, Mikołejko, Sławek

Zderzenia Literackie, Dyskusja
10.11  |  G. 18.30  |  Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej

Wstęp wolny

Zbigniew Mikołejko, fot Małgorzata Mikołajczyk kopia
Zbigniew Mikołejko, fot Małgorzata Mikołajczyk

AGATA BIELIK-ROBSON → Mieszka w Warszawie i Nottingham. Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz jako profesor Jewish Studies na Wydziale Teologii i Religioznawstwa w University of Nottingham. Zajmuje się współczesną filozofią podmiotu, teorią literatury oraz filozofią religii, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa żydowskiego. Jej książki publikowane są zarówno po polsku, jak i angielsku, m.in. Na drugim brzegu nihilizmu, Inna nowoczesność, Romantyzm, niedokończony projekt. Eseje, Jewish Cryptotheologies of Late Modernity: Philosophical Marranos czy zbiór esejów redagowany wspólnie z Adamem Lipszycem, zatytułowany Judaism in Contemporary Thought. Traces and Influence. Obecnie pracuje nad książką Another Finitude. Jews against Heidegger.

GRZEGORZ JANKOWICZ → Filolog, eseista, redaktor, krytyk i tłumacz. Pracownik Centre for Advanced Studies in the Humanities Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaktor działu kultury „Tygodnika Powszechnego”. Juror Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Dyrektor programów literackich Fundacji Tygodnika Powszechnego. Dyrektor programowy Festiwalu Conrada. Opublikował m.in.: Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami, Cmono. Rozmowy z pisarzami, Gombrowicz — Loading. Esej o formie życia czy Uchodźcy z ziemi Ulro. Eseje. Niedawno ukazała się jego książka Życie na poczytaniu. Rozmowy o literaturze i reszcie świata. Wspólnie z Alberto Manguelem napisał książkę Małe języki, wielkie literatury. Small Languages, Big Literature.

KRZYSZTOF KOEHLER → Poeta, krytyk literacki, eseista, badacz staropolszczyzny, publicysta, analityk literatury, autor powieści, scenarzysta filmowy i librecista operowy. Współzałożyciel „bruLionu”, wykładowca akademicki, zastępca dyrektora Instytutu Książki, a także ultramaratończyk. W swoich utworach podkreśla przywiązanie do chrześcijańskiego modelu kultury. Za tomik Od morza do morza był nominowany do Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego. W 2014 roku ukazała się jego debiutancka powieść Wnuczka Raguela. W 2012 zaczął prowadzić autorski internetowy projekt hipertekstu poświęconego kulturze sarmackiej — Palus Sarmatica. W przeszłości był dyrektorem TVP Kultura.

ZBIGNIEW MIKOŁEJKO → Filozof i historyk religii, eseista oraz pedagog. Kierownik Zakładu Badań nad Religią i profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Autor blisko tysiąca publikacji w dziewięciu językach, w tym książek Emaus oraz inne spojrzenia do wnętrza Pisma, Żywoty świętych poprawione, Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa, W świecie wszechmogącym. O przemocy, śmierci i Bogu, Żywoty świętych poprawione ponownie, Katolicka filozofia kultury w Polsce w epoce modernizmu, Kim jestem dla ciebie…, Elementy filozofii czy Mity tradycjonalizmu integralnego. Posłowiem i wstępami opatrywał dzieła wybitnych teologów, filozofów i historyków, m.in. Karen Armstrong, Dalaj Lamy, Eugena Drewermanna, Hansa Künga, Jacques’a Le Goffa oraz Margaret Starbird.

TADEUSZ SŁAWEK → Polonista i anglista, poeta, eseista, literaturoznawca, od lat związany z Uniwersytetem Śląskim, którego rektorem był w latach 1996–2002. Jeden z najwybitniejszych reprezentantów współczesnej myśli humanistycznej w Polsce. Autor kilkunastu książek eseistycznych oraz wielu książek z zakresu historii i teorii literatury, a także monumentalnej pracy o H. D. Thoreau, zatytułowanej Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata oraz monografii NICowanie świata. Zdania z Szekspira. Ostatnio wydał U-chodzić. Od lat wraz z kompozytorem i kontrabasistą Bogdanem Mizerskim tworzy wyjątkową formę literacko-muzyczną: esej na głos i kontrabas.