Ryszard Gabryś — koncert jubileuszowy

Koncert
9.11  |  G. 18.00  |  Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego

Wstęp wolny

Ryszard Gabryś kopia
fot. materiały promocyjne organizatora

„Mam nadzieję, iż to wszystko, co niosą moje utwory, wyrażam jako człowiek relatywnie wolny i owa wolność jest moim Dobrem, Pięknem i Prawdą, ona też przeciwstawia się wszelkim kryzysom osobistym i światowym, złu przepełniającemu naturę rzeczy, oswojonemu, wygładzonemu i rozbrajanemu przez Sztukę. To doświadczenie pragnę przekazać innym za pomocą utworów-rytuałów”. / Ryszard Gabryś o swojej twórczości kompozytorskiej. [W:] A. Mozgała: Postawa estetyczna i kompozytorska Ryszarda Gabrysia w świetle wybranych utworów

W koncercie z okazji 75-lecia kompozytora udział wezmą: EWA BIEGAS (sopran), JÜRG HENNEBERGER (klawesyn), WŁADYSŁAW SZYMAŃSKI (organy), ALEKSANDER GABRYŚ (kontrabas) oraz KWARTET ŚLĄSKI. Jubileuszowy koncert powstaje w ścisłej współpracy z kompozytorem, jego synem — również muzykiem — Aleksandrem Gabrysiem oraz żoną, cenioną pedagożką i wieloletnią dyrektorką Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karłowicza w Katowicach — BOŻENĄ GIEBUROWSKĄ-GABRYŚ. Podczas koncertu zabrzmią dzieła Jubilata z różnych lat. W programie: Wstęp i Fuga B-A-C-H na organy solo, Salomé-Satz na sopran i kwartet smyczkowy, An die Freude na kontrabas solo oraz Con-Clavi na klawesyn, kontrabas i kwartet smyczkowy.

RYSZARD GABRYŚ → Wybitny kompozytor, teoretyk, pedagog i wychowawca kilku pokoleń muzyków świętuje w tym roku piękny jubileusz. Ryszard Gabryś urodził się 75 lat temu w Goleszowie na Śląsku Cieszyńskim. Swoją ścieżkę edukacyjną oraz późniejszą drogę zawodową związał przede wszystkim z Górnym Śląskiem. Studiował zatem teorię muzyki u Jana Gawlasa i Adolfa Dygacza oraz kompozycję w klasie Bolesława Szabelskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach, czyli dzisiejszej Akademii Muzycznej. W tamtym czasie, a był to przełom lat 60. i 70., Ryszard Gabryś zdobywał doświadczenie również za granicą, ucząc się w Lozannie pod okiem Konstantego Regameya oraz w moskiewskim Konserwatorium im. Czajkowskiego, gdzie poznał legendarnych XX-wiecznych kompozytorów: Sofię Gubajdulinę i Alfreda Sznittke. W jego dorobku znajdują się utwory orkiestrowe, kameralne, fortepianowe i organowe. Tworzył również pieśni solowe do wierszy J.M. Rilkego, J. Iwaszkiewicza, J. Brodskiego, a także utwory chóralne, duchowo związane z folklorem Śląska Cieszyńskiego i Beskidów. Stworzył też kantaty, którym bliska jest tradycja protestancka. Jest twórcą wszechstronnym: w przeszłości przygotowywał „muzyczne akcje teatralizowane”, happeningi, pisał muzykę filmową i teatralną. Utwory Ryszarda Gabrysia gościły na wydarzeniach muzycznych w kraju, jak i za granicą, począwszy od Warszawskiej Jesieni, poprzez Śląskie Dni Muzyki Współczesnej czy Musica Polonica Nova we Wrocławiu, aż po Światowe Dni Muzyki Współczesnej w Wiedniu.