Stulecie wolnej literatury – Krótkie przepisy nowoczesnej magii (G. Apollinaire) – Jan Gondowicz

Zderzenia Literackie, Warsztaty
20.11  |  G. 11.30  |  Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej

Wstęp wolny, zapisy: domoswiatowy@bs.katowice.pl

Kogo zastanawiają związki między literaturą a magią, powinien koniecznie zapoznać się z Krótkimi przepisami nowoczesnej magii Apollinaire’a – tekstem rzeczywiście krótkim, lecz godnym dłuższych namysłów. Apollinaire został bowiem poetą, ponieważ w jego (jak i naszych) czasach był to jedyny znany sposób praktykowanie magii skutecznej. Uprawiał ją w poezji, prozie, utworach scenicznych, krytyce artystycznej oraz listach do kobiet. Jego krótkie przepisy to manifest wyzwolonej wyobraźni. Zatem każdy, kto spróbuje stworzyć je po swojemu, znajdzie się w świecie Apollinaire’a i zyska szansę odnalezienia dróg własnej wyobraźni. Dokładnie takich działań poeta od nas oczekiwał.

Jan Gondowicz → krytyk, eseista i tłumacz, przyznający się do tradycji surrealistycznej. Propaguje metodę krytyczną, którą nazwał archeologią wyobraźni. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Debiutował w 1971 r. na łamach warszawskiej „Kultury”. Próbował różnych zajęć, zawsze wzbudzając nieufność chlebodawców. Bywał dziennikarzem, redaktorem naukowym, wykładowcą. Pisywał w kilkudziesięciu periodykach literackich i filmowych, ale stale tylko w „Nowych Książkach”, gdzie od dwudziestu lat prowadzi felieton Języczek uwagi. Jako niedoszły biolog jest autorem bestiariusza Zoologia fantastyczna uzupełniona. Wydał kilka książek o sztuce, ułożył antologię tekstów surrealistycznych Przekleństwa wyobraźni. Należał do nieformalnego zespołu redaktorów kolejnych tomów korespondencji Witkacego. Był jurorem nagrody literackiej „Nike”. Publikował w „Tygodniku Powszechnym”, kwartalniku „Polska Sztuka Ludowa Konteksty”, „Art & Businessie”, „Dialogu”, „Teatrze” oraz magazynie „Dwutygodnik”.

ananas-zloty
Ilustracja: Aleksandra Grünholz (Studio chaotyczne)