COVID-19

4 listopada 2021

Przydatne informacje związane z obowiązującymi przepisami epidemiologicznymi, czyli praktyczne wskazówki dotyczące maseczek, dystansu, dezynfekcji i innych środków ostrożności podczas festiwalowych wydarzeń.

→ W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną informujemy, że podczas wydarzeń festiwalowych zostaną zachowane wszelkie środki bezpieczeństwa, a liczba osób przebywających na sali została ograniczona.

→ Jednocześnie, podczas pobytu w przestrzeniach zamkniętych, w tym podczas wydarzeń prosimy o zasłanianie nosa i ust wyłącznie maseczką. Po wejściu do budynku prosimy także o zdezynfekowanie rąk.

→ Ponadto uprasza się o zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m od pozostałych osób. W sali, na której odbywają się wydarzenia prosimy o zajmowanie wyznaczonych miejsc z biletów, a podczas wydarzeń niebiletowanych — dowolne zajmowanie dostępnych miejsc.

→ Z wind znajdujących się w budynku jednorazowo może korzystać jedna osoba. Przed wejściem do windy i po wyjściu z niej należy zdezynfekować ręce. Organizatorzy rekomendują poruszanie się po schodach.

→ Ze względu na hybrydową formułę Festiwalu i transmisję online live uprasza się uczestników o przybycie na czas. Wstęp będzie możliwy na 30 minut przed rozpoczęciem wydarzeń.

→ Przed wejściem na wydarzenia prosimy o wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia i przekazanie go obsłudze. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie są zobowiązani złożyć rodzice lub opiekunowie prawni. Oświadczenie będzie dostępne przed wejściem, można je również pobrać TUTAJ (po kliknięciu otworzy się nowa karta przeglądarki).

→ Pełny regulamin dotyczący zasad bezpiecznego funkcjonowania w trakcie epidemii COVID-19 jest dostępny TUTAJ (po kliknięciu otworzy się nowa karta przeglądarki).