300 tysięcy km/s

↑ grafika: Aleksandra Grunholz / studiochaotyczne.com
Spotkanie
14.11.2021  |  G. 17:00

Miejsce: Teatr Śląski – Scena w Malarni, Katowice
Wstęp wolny
Wydarzenie będzie również dostępne online
Wydarzenie będzie tłumaczone na polski język migowy

300 tysięcy kilometrów na sekundę. Właśnie z taką prędkością światło porusza się po wszechświecie. To powszechne zjawisko okazuje się być jedną z największych tajemnic kosmosu, a także naszego życia na Ziemi. Podczas spotkania członkowie kolektywu Good Night opowiedzą o tym, czym jest światło i jaka jest jego rola w sztuce i nauce. Poznamy tajniki fotografowania światła oddalonego od nas o biliony kilometrów. Dowiemy się także, jakie zagrożenia niesie ze sobą zbyt duża ilość światła w naszym codziennym otoczeniu oraz jak wyglądają najciemniejsze miejsca na Ziemi.

Kolektyw Good Night działa od 2019 roku, a tworzy go grupa artystów i astronomów: Justyna Olszewska, Karolina Dziadura, Paweł Franciszek Jaskuła i Michał Pawłowski. Wspólnie realizują interdyscyplinarne projekty artystyczne popularyzujące naukę i działalność ekologiczną w kontekście astronomii. W obszarze zainteresowań kolektywu znajdują się: astrofotografia, fotografia artystyczna, instalacje, film, dźwięk, malarstwo, data science, fotometria, spektroskopia i nauki społeczne, a ich działania są prezentowane zarówno w galeriach sztuki współczesnej, jak i podczas konferencji naukowych. Ostatnio twórcy z kolektywu Good Night są szczególnie zainteresowani problemem związanym z zanieczyszczeniem nocnego nieba sztucznym światłem. 

Wydarzenie będzie tłumaczone na polski język migowy

Uczestnicy spotkania

KAROLINA DZIADURA

Studentka drugiego roku studiów doktoranckich z astronomii. Autorka i współautorka publikacji w recenzowanych czasopismach astronomicznych. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą małych ciał w Układzie Słonecznym. Obecnie bada orbity i asteroidy. Używa najdokładniejszych danych satelitarnych Gaia do ustalenia efektu Jarkowskiego. Uczestniczyła w wielu letnich szkołach, m.in. w Natural Space Risks 2019 w Paryżu, gdzie studiowała potencjalnie niebezpieczne asteroidy. Interesuje się również sztuką, a podczas zajęć graficznych zawsze stara się łączyć naukę i sztukę.

PAWEŁ FRANCISZEK JASKUŁA

Absolwent malarstwa, obecnie studiuje fotografię na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Wielokrotny laureat stypendium rektora UAP oraz finalista polskich i międzynarodowych konkursów plastycznych. W swojej interdyscyplinarnej praktyce artystycznej łączy filozofię, socjologię, astronomię i fizykę. Zajmuje się głównie tematami związanymi z kosmologią oraz zjawiskami jasnej i ciemnej materii. Jego prace były prezentowane na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce oraz za granicą

JUSTYNA OLSZEWSKA 

Magister sztuki, studentka Astronomii, laureatka m.in. Stypendium Artystycznego Miasta Poznania i Stypendium Marszałka Woj. Wielkopolskiego. Ma w swoim dorobku wystawy zbiorowe i indywidualne w kraju oraz zagranicą. Od 2017 do 2021 roku asystentka w Katedrze Interdyscyplinarnej na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Tworzy wideo, performance, fotografię, instalacje, obiekty i rzeźby. Interesują ją tematy związane z cielesnością, granicą między naszym wnętrzem, a zewnętrznym światem oraz miejscem człowieka we wszechświecie. W 2019 roku, we współpracy z Instytutem Obserwatorium Astronomicznym UAM, rozpoczęła przewód doktorski, który jest interdyscyplinarnym projektem łączącym sztukę i naukę. Obecnie w swojej twórczości zajmuje się problemem zanieczyszczenia nieba sztucznym światłem, a co za tym idzie utraty dziedzictwa naturalnego, jakim jest niebo pełne gwiazd

MICHAŁ PAWŁOWSKI 

Absolwent Energetyki na Politechnice Poznańskiej z pracą dyplomową w zakresie odnawialnych źródeł energii. Obecnie jest studentem trzeciego roku studiów licencjackich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas studiów prowadził obserwacje planetoid, we współpracy z obserwatorium astronomicznym w Borówcu koło Poznania, należącym do Centrum Badań PAN. Był również zaangażowany w budowę Obserwatorium PST3.