Mischa Kuball: Przestrzenie referencyjne

↑ Mischa Kuball, „platon’s mirror”, 2011, Kunstmuseum Wolfsburg, Niemcy, fot. Marek Kruszewski
Więcej światła!, Wystawa
18.11.2022, 18:00  /  Galeria Sztuki Współczesnej BWA

→ Kurator: Marek Zieliński
→ Wernisaż będzie tłumaczony na polski język migowy
→ Wstęp na wernisaż jest wolny, później zgodnie z ofertą Galerii
→ Oprowadzanie autorskie odbędzie się o godzinie 18:30

→ Zawarte na wystawie efekty świetlne mogą mieć wpływ na osoby światłoczułe
→ Wystawa potrwa do 29 stycznia 2023

Kluczowym wydarzeniem piątej edycji projektu „Więcej światła!” będzie wystawa „Mischa Kuball: Przestrzenie referencyjne”. W ramach projektu badane jest zjawisko światła, obecnego w życiu codziennym i sztuce jako medium, środek wyrazu czy temat, wokół którego budowana jest kreacja artystyczna. Projekt jest też okazją do zaprezentowania najciekawszych i najważniejszych zjawisk w tym obszarze sztuki, a w szczególności twórców, którzy wokół światła wypracowali swój artystyczny język, bądź chętnie sięgają po nie jako źródło inspiracji.

Wystawa „Mischa Kuball: Przestrzenie referencyjne” jest pierwszą retrospektywną prezentacją twórczości niemieckiego artysty z trzech ostatnich dekad. Prace, które wypełnią przestrzeń katowickiej galerii, ukażą zatem pełnię jego artystycznej wizji i misji. Seria fascynujących i wprawnych koncepcyjnie instalacji świetlnych została uzupełniona o prezentację fundamentalnych projektów dedykowanych przestrzeni publicznej oraz prace, w których Kuball porusza temat podstaw nowoczesności. W swoich pracach site-specific o charakterze społeczno-politycznym artysta bada przestrzenie publiczne, kwestionując nasze postrzeganie pozornie znajomego otoczenia. 

→ Wystawa została dofinansowana ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej / Die Ausstellung wird durch die Stiftung fur deutsch-polnische Zusammenarbeit gefördert

→ Pierwsza odsłona wystawy prezentowana była w Kunstmuseum Wolfsburg i Museum Morsbroich, Leverkusen przy wsparciu i współpracy: Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, Kunststiftung NRW, Stiftung Kunstfonds, Kunstmuseum Wolfsburg oraz Museum Morsbroich Leverkusen

MISCHA KUBALL — bios

Urodził się w 1959 roku w Düsseldorfie, gdzie nadal mieszka i tworzy. Jeden z czołowych niemieckich artystów konceptualnych, twórca rozbudowanych instalacji. Na całym świecie realizuje prace site-specific, które często pozostają w ścisłej relacji z architekturą i przestrzenią publiczną. Artysta jest zaabsorbowany fenomenem światła, buduje sytuacje artystyczne, korzystając z reflektorów, kul świetlnych, folii lustrzanych, projektorów. W kontekście prac Kuballa często przywołuje się alegorię świata rzeczywistego i świata idei z jaskini Platona czy kantowskie teorie, które wiążą światło i jasność z moralnością i etyką. Od 2007 roku Kuball jest jedynym w Niemczech profesorem sztuki w przestrzeni publicznej – tytuł uzyskał w Akademii Sztuk Medialnych KHM w Kolonii (KHM Kunsthochschule für Medien Köln). Artysta jest także profesorem nadzwyczajnym sztuki medialnej w Wyższej Szkole Wzornictwa ZKM w Karlsruhe (Hochschule für Gestaltung / ZKM, Karlsruhe).

  • Współorganizator

  • Partner