Mischa Kuball: Przestrzenie referencyjne

↑ Mischa Kuball, „five planets”, 2011, Museum Morsbroich, Leverkusen, Niemcy, 2021-2022, fot. Achim Kukulies
Więcej światła!, Wykład
17.11.2022, 13:00  /  Galeria Sztuki Współczesnej BWA

→ Wstęp wolny
→ Po wykładzie odbędzie się oprowadzanie autorskie

Kluczowym wydarzeniem piątej edycji projektu „Więcej światła!” będzie wystawa „Przestrzenie referencyjne” Mischy Kuballa, której towarzyszyć będzie wykład artysty. W ramach projektu badane jest zjawisko światła, obecnego w życiu codziennym i sztuce jako medium, środek wyrazu czy temat, wokół którego budowana jest kreacja artystyczna. Projekt jest też okazją do zaprezentowania najciekawszych i najważniejszych zjawisk w obszarze sztuki światła, a w szczególności twórców, którzy wokół światła wypracowali swój artystyczny język, bądź chętnie sięgają po światło jako źródło inspiracji. 

 

MISCHA KUBALL — bios

Urodził się w 1959 roku w Düsseldorfie, gdzie nadal mieszka i tworzy. Jeden z czołowych niemieckich artystów konceptualnych, twórca rozbudowanych instalacji. Na całym świecie realizuje prace site-specific, które często pozostają w ścisłej relacji z architekturą i przestrzenią publiczną. Artysta jest zaabsorbowany fenomenem światła, buduje sytuacje artystyczne, korzystając z reflektorów, kul świetlnych, folii lustrzanych, projektorów. W kontekście prac Kuballa często przywołuje się alegorię świata rzeczywistego i świata idei z jaskini Platona czy kantowskie teorie, które wiążą światło i jasność z moralnością i etyką. Od 2007 roku Kuball jest jedynym w Niemczech profesorem sztuki w przestrzeni publicznej — tytuł uzyskał w Akademii Sztuk Medialnych KHM w Kolonii (KHM Kunsthochschule fuer Medien Köln). Artysta jest także profesorem nadzwyczajnym sztuki medialnej w Wyższej Szkole Wzornictwa ZKM w Karlsruhe (Hochschule für Gestaltung / ZKM, Karlsruhe).