PAWEŁ MURLIK

grafika: Łukasz Dziedzic
Więcej światła!, Warsztaty
22.11.2020  |  G. 12:00

→ Warsztaty projektowania oświetlenia teatralnego
→ Warsztaty będą dostępne wyłącznie online
→ Czas trwania: 12:00 — 18:00, zapisy pod adresem: media@cameralis.art.pl

Różnorodność zastosowania światła w działaniach teatralnych jest niemalże nieograniczona, a wykorzystując nowe technologie, można zintensyfikować jego potencjał. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się czym jest światło sceniczne oraz w jaki sposób można je wykorzystać w teatrze. Warsztaty będą doskonałą okazją do zapoznania się z techniką i obsługą oświetlenia teatralnego, a także sposobami wykorzystania multimediów na teatralnej scenie. Prowadzący skupi się ponadto na teoretycznym wprowadzeniu w tematykę zajęć — przybliży historię oświetlenia teatralnego, pojęcie koloru i temperatury barwowej, czy wreszcie opowie, w jaki sposób postrzegamy i odbieramy światło w warunkach naturalnych oraz zamkniętej przestrzeni.

PAWEŁ MURLIK

Zawodowo zajmuje się aranżacją światła w przestrzeniach teatralnych. Twórca wielu autorskich scenariuszy widowisk. Przez kilka lat współpracował ze Śląskim Teatrem Tańca. Był odpowiedzialny za reżyserię światła, w dziełach między innymi Magdaleny Piekorz, Jacka Łumińskiego, Anny Piotrowskiej, Macieja Kuźmińskiego, Jerzego Stuhra, Jana Peszka czy Jakuba Lewandowskiego. Obecnie jest związany ze sceną Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark. Pracuje również jako dziennikarz branżowy dla Muzyki i Technologii oraz AV Integracje. 

  • Współorganizatorzy

  • Partner