Krystyna Rodowska, Tomasz Swoboda, Justyna Sobolewska

↑ grafika: Aleksandra Grunholz / studiochaotyczne.com
Spotkanie
18.11.2022, 19:00  /  WOLNO

→ Wydarzenie będzie tłumaczone na polski język migowy
→ Wstęp wolny

Nie ma chyba na świecie nikogo, kto by przynajmniej raz nie słyszał o Marcelu Prouście. „W poszukiwaniu straconego czasu” to jedno z tych arcydzieł, które wywarło ogromny wpływ na literaturę światową. Setna rocznica śmierci pisarza — przypadająca dokładnie na 18 listopada — to dobry moment, by do twórczości Prousta wrócić. Tym bardziej, że łódzkie wydawnictwo Officyna od kilku lat realizuje projekt nowych tłumaczeń tego wybitnego dzieła. Do tej pory ukazały się cztery tomy pod lekko zmienionym tytułem, każdy w innym tłumaczeniu. Krystyna Rodowska i Tomasz Swoboda to cenieni tłumacze, którzy biorą udział w projekcie łódzkiej oficyny. Dlaczego właśnie „W poszukiwaniu utraconego czasu”? Dlaczego warto na nowo tłumaczyć Prousta? Czy w ogóle wypada mierzyć się z legendą Boya-Żeleńskiego, pierwszego tłumacza dzieła?

Uczestnicy spotkania

KRYSTYNA RODOWSKA — bios

Poetka, eseistka, tłumaczka literatury francuskiej i hiszpańskojęzycznej, głównie poezji. Dotychczas opublikowała dziewięć książek poetyckich, między innymi: „Na dole płomień, w górze płomień” (1996), „Wiersze przesiane 1968–2011” (2012), „Jest się czymś więcej” (2017), „Nic prócz O. Wiersze z lat 1968–2018” (2019). Autorka obszernych antologii poetów francuskich („Na szali znaków”, 2007) oraz latynoamerykańskich („Umocz wargi w kamieniu”, 2011), a także najnowszego tłumaczenia pierwszego z siedmiu tomów arcydzieła Marcela Prousta „W poszukiwaniu utraconego czasu” (2018). Laureatka licznych wyróżnień, między innymi Oficerskiego Orderu Literatury i Sztuki (2015) i srebrnego medalu Gloria Artis (2016). Członkini i współzałożycielka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN-clubu, ZAIKS-u, a także Poetas del Mundo (Poeci świata).

TOMASZ SWOBODA — bios

Eseista i tłumacz, pracownik Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Autor książek „To jeszcze nie koniec?” (2009), „Historie oka. Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot” (2010, Nagroda im. Andrzeja Siemka), „Histoires de l’œil” (2013), „Powtórzenie i różnica. Szkice z krytyki przekładu” (2014) oraz „Deformacje nowoczesności” (2021). Laureat nagrody „Literatury na Świecie”, członek kapituły Nagrody Literackiej Gdynia. Tłumaczył na język polski Baudelaire’a, Nervala, Prousta, Bataille’a, Leirisa, Sartre’a, Barthes’a, Caillois, Starobinskiego, Didi-Hubermana i Le Corbusiera, a także serię komiksową „Ariol”. Gitarzysta zespołu Columbus Duo.

JUSTYNA SOBOLEWSKA — bio

Krytyczka literacka, pisarka i dziennikarka związana na stałe z tygodnikiem „Polityka”. Autorka zbioru esejów „Książka o czytaniu” (2012, 2016), wyboru opowiadań Kornela Filipowicza „Moja kochana, dumna prowincja” (2017) i jego biografii „Miron, Ilia, Kornel. Opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu” (2020). Współautorka (razem z Anną Dziewit-Meller) książki „Stówka. Przeczytaj to jeszcze raz” (2021). Za popularyzację czytelnictwa otrzymała Laur Polskiej Izby Książki w kategorii mediów drukowanych. Przewodniczy kapitule Nagrody Literackiej m.st. Warszawy, zasiada także w jury Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza i Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Mieszka w Warszawie.

↑ fot. Jessica Nadziejko