TADEUSZ SŁAWEK — WARSZTATY ODWOŁANE

foto: Radosław Kaźmierczak / grafika: Łukasz Dziedzic
Warsztaty
16.11.2020  |  G. 18:00

→ Zderzenia Literackie: Utopia
→ Warsztaty zostały odwołane
→ Za utrudnienia przepraszamy, dziękujemy za wyrozumiałość

Człowiek tworzył wyobrażenia lepszego świata od zawsze. W naszym realnym, namacalnym świecie wady, niedoskonałości i pęknięcia zawsze się ukazują. Wizje utopijnych rzeczywistości tworzyli między innymi Francis Bacon, H.G. Wells, Anatol France, a nawet Bolesław Leśmian. Profesor Tadeusz Sławek wprowadzi uczestników warsztatów w bogatą historię pojęcia utopii, przedstawi wielość interpretacji i pomysłów urzeczywistnienia wizji idealnego świata.

TADEUSZ SŁAWEK
Polonista i anglista, poeta, eseista, literaturoznawca, od lat związany z Uniwersytetem Śląskim, którego rektorem był w latach 1996–2002. Jeden z najwybitniejszych reprezentantów współczesnej myśli humanistycznej w Polsce. Autor kilkunastu książek eseistycznych oraz wielu książek z zakresu historii i teorii literatury, a także monumentalnej pracy o Henrym Thoreau, zatytułowanej Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata oraz monografii NICowanie świata. Zdania z Szekspira. W 2019 roku nakładem Instytutu Mikołowskiego opublikował rozprawę Kafka. Życie w przestrzeni bez rozstrzygnięć. Od lat wraz z kompozytorem i kontrabasistą Bogdanem Mizerskim tworzy wyjątkową formę literacko-muzyczną: esej na głos i kontrabas.