Inga Iwasiów, Zyta Rudzka, Dariusz Nowacki

fot. Radosław Kaźmierczak
Spotkanie
26.11.2023, 18:00  /  Black Woolf Coffee & Books

→ Wstęp wolny
→ Wydarzenie będzie tłumaczone na polski język migowy

Dwie pisarki o odmiennych głosach, bez których trudno wyobrazić sobie polską literaturę. Zyta Rudzka i Inga Iwasiów publikują od wielu lat, a ich kolejne książki zdobywają uznanie zarówno czytelników, jak i krytyki. Rudzka za swoją ostatnią powieść — „Ten się śmieje, kto ma zęby” otrzymała w tym roku Nagrodę Literacką Nike. Z kolei „Późne życie” Ingi Iwasiów z miejsca zdobyło serca krytyków i czytelników, o czym świadczą pozytywne reakcje chociażby na Bookstagramie. Podczas Festiwalu Ars Cameralis porozmawia z nimi jeden z najważniejszych polskich krytyków i badaczy literatury Dariusz Nowacki. Więcej o uczestnikach spotkania można przeczytać poniżej.

INGA IWASIÓW

Prozaiczka, krytyczka literacka, publicystka, aktywistka, felietonistka „Dużego Formatu”, profesorka literaturoznawstwa, pracuje w Instytucie Literatury i Nowych Mediów w Uniwersytecie Szczecińskim. Członkini Rady Doskonałości Naukowej i Komitetu Nauk o Literaturze PAN, jurorka Nagrody Literackiej Nike i Poznańskiej Nagrody Literackiej. Autorka esejów: „Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie” (2008); „Parafrazy i reinterpretacje. Wykłady z teorii i praktyki czytania” (2004); „Rewindykacje. Kobieta czytająca dzisiaj” (2002); zbiorów wierszy: „Miłość” (2001), „39/41” (2004); opowiadań „Smaki i dotyki” (2006), powieści: „Bambino” (2008), „Ku słońcu” (2010), „Na krótko” (2012), „W powietrzu” (2014); „Kroniki oporu i miłości” (2019), książki autobiograficznej „Umarł mi. Notatnik żałoby” (2013). W 2020 roku ukazał się zbiór szkiców „Odmrażanie. Literatura w potrzebie”, nawiązujący do akademickiego nauczania pisarstwa oraz pandemii, a w tym roku — najnowsza powieść „Późne życie” opublikowana w sześćdziesiąte urodziny twórczyni.

fot. Agata Zbylut

ZYTA RUDZKA

Pisarka, dramatopisarka, prozaiczka. Tegoroczna laureatka Nagrody Literackiej Nike za powieść „Ten się śmieje, kto ma zęby” (2022), która została również nagrodzona Poznańską Nagrodą Literacką im. Adama Mickiewicza i Nagrodą Literacką m.st. Warszawy. Laureatka Nagrody Literackiej Gdynia za książkę „Krótka wymiana ognia” (2018), która weszła do finału Nagrody Literackiej Nike 2019 i została uznana przez tygodnik „Polityka” za jedną z dziesięciu najlepszych polskich książek dekady. W 2020 roku pisarka otrzymała Nagrodę „Odry” za tryptyk powieściowy „Ślicznotka doktora Josefa” (2006), „Krótka wymiana ognia” i „Tkanki miękkie” (2020). Ostatnia część tryptyku została również wyróżniona w 2021 roku Nagrodą Literacką m.st. Warszawy oraz Nagrodą Literacką Gryfia.

fot. Laura Bielak

DARIUSZ NOWACKI

Badacz literatury, krytyk, redaktor. Absolwent studiów polonistycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a od 2017 profesor tej uczelni. Autor książek: „Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90.” (1999), „Ja nieuniknione. O podmiocie pisarstwa Jerzego Andrzejewskiego” (2000), „Wielkie Wczoraj” (2004), „Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce (2001–2010)” (2011), „Ukosem. Szkice o prozie” (2013), „Kobiety do czytania. Szkice o prozie” (2019). Współredaktor kwartalnika literackiego „FA-art”, redaktor kwartalnika kulturalnego „Opcje”, współpracownik czasopism literackich, tygodników i gazet codziennych. Ostatnio najczęściej publikuje w „Nowych Książkach”, „Książkach. Magazynie do czytania” i „Nowej Dekadzie Krakowskiej”. Zajmuje się głównie polską prozą współczesną i kulturą literacką doby ponowoczesnej.

fot. Maja Nowacka